Tamponový tisk

 Touto technologií lze označit většinu reklamních předmětů. Jedná se o technologii, kdy se přenáší barva na předmět pomocí silikonového tamponu z tiskové formy - klišé.

Místa, která se mají tisknout, jsou vyhloubena do destičky (klišé). Stroj na tuto destičku při každém tiskovém cyklu nanese barvu. Poté ji setře speciálním nožem tak, aby barva zůstala pouze ve vyhloubených místech.
Silikonový tampon je strojem přitlačen na vyhloubenou desku, čímž na něm zůstane barva z vyhloubených částí a poté je přitlačen na potiskovaný předmět, na který barvu přenese.

Maximální velikost potisku je průměr 45 mm.

Používáme barvy jednosložkové (naše značení T1) i dvousložkové (naše značení T2). Při potisku kovových předmětů je nutné používat barvy dvousložkové, tisk T2, které ale musejí po tisku až 48 hodin schnout.